Skip to main content

Kako se pravilno piše Odoka ili od oka

Kako se piše Odoka

  Piše se i jedno i drugo. Prilog odoka, koji znači ne mereći, otprilike, po slobodnoj proceni, piše se spojeno: u džaku ima odoka šest kilograma jabuka. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: udalji to od oka.


Odšetati ili otšetati   Piše se odšetati. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do odst...
Odškrinuti ili otškrinuti   Piše se odškrinuti. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š , dolazi do od...
Odsečak ili otsečak   Piše se odsečak. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odstu...
Odsto ili posto   Pravilno je i jedno i drugo. Znak za procenat [%], koji se piše uz brojku b...
Odstupanje ili otstupanje   Piše se odstupanje. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do od...
Odlij ili odli   Piše se odlij. Imperativ od glagola odliti glasi odlij, odlijmo, odlijte. ...