Skip to main content

Kako se pravilno piše Oktobar ili oktombar

Kako se piše Oktobar

  Piše se oktobar. Od latinskog october, prema octo (osam). U starom rimskom kalendaru, po kojem je godina počinjala u martu, oktobar je bio osmi mesec.


Okračati ili okraćati   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Oktobar ili oktombar   Piše se oktobar. Od latinskog october, prema octo . U starom rimskom kalen...