Skip to main content

Kako se pravilno piše Olimpijada ili olimpijske igre

Kako se piše Olimpijada

  Piše se i jedno i drugo. Olimpijada predstavlja period od četiri godine između jednih i drugih olimpijskih igara. Olimpijske igre su sam sportski događaj, međunarodno sportsko takmičenje koje se održava svake četvrte godine leti (letnje olimpijske igre) i zimi (zimske olimpijske igre).


Olovci ili olovki   Piše se olovci. Dativ i lokativ od imenice olovka glase olovci. U toj reči ...
Olimpijada ili olimpijske igre   Piše se i jedno i drugo. Olimpijada predstavlja period od četiri godine izm...