Skip to main content

Kako se pravilno piše Ostaci ili ostatci

Kako se piše Ostaci

  Piše se ostaci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – ostatak; ostaci • gen. – ostatka; ostataka • dat. – ostatku; ostacima • ak. – ostatak; ostatke • vok. – ostatak; ostaci • instr. – ostatkom; ostacima • lok. – ostatku; ostacima


Osnovna skola Nazivi ustanova, preduzeća, društava: Matica srpska, Osnovna škola “Mladost”, Vojvođanska ...
Osam-devet ili osam devet   Piše se osam-devet. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju p...
Osim ili sem   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Osvetljenje ili osvetlenje   Piše se osvetljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samogla...
Osećaj ili osećanje   Piše se i jedno i drugo. Imenica osećaj upotrebljava se uglavnom u fiziološ...
Oštrokondža ili oštrokonđa   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica oštrokonđa. ...