Skip to main content

Kako se pravilno piše Pij ili pi

Kako se piše Pij

  Piše se pij. Imperativ od glagola piti (prvo lice jednine prezenta: pijem) glasi pij, pijmo, pijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.


Pidžama ili pižama   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Pijedestal ili pijadestal   Piše se pijedestal. Ta imenica, kojom se označava podnožje spomenika, skulp...
Pijanci ili pijanki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice pijanka glase p...
Pisani zadatak ili pismeni zadatak   Pravilno je i jedno i drugo. U Rečniku jezičkih nedoumica Ivan Klajn kaže: ...
Pišući ili pisajući   Piše se pišući. Glagolski prilog sadašnji od glagola pisati glasi pišući. G...
Pij ili pi   Piše se pij. Imperativ od glagola piti glasi pij, pijmo, pijte. Svi glagol...