Skip to main content

Kako se pravilno piše Puzećke ili puzećki

Kako se piše Puzećke

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi.


Pušci ili puški   Piše se pušci. Dativ i lokativ jednine od imenice puška glase pušci. U toj ...
Punski ratovi ili Punski ratovi   Piše se punski ratovi. Malim početnim slovom pišu se nazivi ratova u množin...
Puzećke ili puzećki   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Pumpa ili punpa   Piše se pumpa. Od nemačkog Pumpe, što znači šmrk, crpka. ...
Pulover ili poluver   Piše se pulover. Ta imenica, kojom se označava vuneni džemper bez okovratni...
Puzeći ili puzajući   Piše se puzeći. Glagolski prilog sadašnji od glagola puziti glasi puzeći. G...