Skip to main content

Kako se pravilno piše Rđa ili hrđa

Kako se piše Rđa

  Piše se rđa. Isto tako, rđati, rđav, zarđati. Nisu odlike srpskog standardnog jezika varijante sa neizvornim h kakve su hrđa, hrđati, hrđav, zahrđati i sl.


Rđa ili hrđa   Piše se rđa. Isto tako, rđati, rđav, zarđati. Nisu odlike srpskog standard...