Skip to main content

Kako se pravilno piše Sedam-osam ili sedam osam

Kako se piše Sedam-osam

  Piše se sedam-osam. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: četiri-pet, troje-četvoro, dvojica-trojica, osam-devet stotina, sat-dva, nedelju-dve, mesec-dva, korak-dva, litar-dva, metar-dva itd.


šezdeset ili šestdeset   Piše se šezdeset. Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem šest i ...
šema ili shema   Piše se šema. U smislu tehničkog nacrta upotrebljava se samo oblik šema. I ...
Secirati ili sekcirati   Piše se secirati. Od latinskog secare, što znači seći, raseći. ...
Seljenje ili selenje   Piše se seljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Seljančicin ili seljančičin   Piše se seljančicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završav...
Severnoamerički ili severno-američki   Piše se severnoamerički. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografsk...