Skip to main content

Kako se pravilno piše šezdeset ili šestdeset

Kako se piše šezdeset

  Piše se šezdeset. Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem šest i deset, dolazi do tri glasovne promene. Prvo se jednačenjem suglasnika po zvučnosti od šestdeset dobija šesddeset (bezvučno t ispred zvučnog d prelazi u svoj zvučni parnjak d). Zatim se još jednim jednačenjem suglasnika po zvučnosti dobija šezddeset (bezvučno s ispred zvučnog d prelazi u svoj zvučni parnjak z). Na kraju, dolazi do gubljenja suglasnika d (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan), čime se dobija šezdeset.


šezdeset ili šestdeset   Piše se šezdeset. Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem šest i ...
šema ili shema   Piše se šema. U smislu tehničkog nacrta upotrebljava se samo oblik šema. I ...
Secirati ili sekcirati   Piše se secirati. Od latinskog secare, što znači seći, raseći. ...
Seljenje ili selenje   Piše se seljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Seljančicin ili seljančičin   Piše se seljančicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završav...
Severnoamerički ili severno-američki   Piše se severnoamerički. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografsk...