Skip to main content

Kako se pravilno piše Sedi ili sedni

Kako se piše Sedi

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika predstavljaju imperativ od svršenog glagola sesti. Taj glagol može se menjati i po prvoj vrsti (prezent: sedem, sedeš, sede, sedemo, sedete, sedu) i po trećoj vrsti (prezent: sednem, sedneš, sedne, sednemo, sednete, sednu). Na osnovu starije promene, po prvoj vrsti, imperativ od glagola sesti glasi sedi, sedimo, sedite, a na osnovu promene po trećoj vrsti – sedni, sednimo, sednite. Češći su oblici imperativa bez -n-.


šezdeset ili šestdeset   Piše se šezdeset. Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem šest i ...
šema ili shema   Piše se šema. U smislu tehničkog nacrta upotrebljava se samo oblik šema. I ...
Secirati ili sekcirati   Piše se secirati. Od latinskog secare, što znači seći, raseći. ...
Seljenje ili selenje   Piše se seljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Seljančicin ili seljančičin   Piše se seljančicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završav...
Severnoamerički ili severno-američki   Piše se severnoamerički. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografsk...