Skip to main content

Kako se pravilno piše šesto ili šeststo

Kako se piše šesto

  Piše se i jedno i drugo. Šesto je srednji rod rednog broja 6. (= šesti). Šeststo je osnovni broj 600 (= šest stotina). Samo u pisanju ponavlja se suglasnička grupa st u broju šeststo i rednom broju šeststoti. U izgovoru se st čuje samo jednom, ali je pravopisom određeno pisanje udvojenog st radi razlikovanja od šesto.


šezdeset ili šestdeset   Piše se šezdeset. Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem šest i ...
šema ili shema   Piše se šema. U smislu tehničkog nacrta upotrebljava se samo oblik šema. I ...
Secirati ili sekcirati   Piše se secirati. Od latinskog secare, što znači seći, raseći. ...
Seljenje ili selenje   Piše se seljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Seljančicin ili seljančičin   Piše se seljančicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završav...
Severnoamerički ili severno-američki   Piše se severnoamerički. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografsk...