Skip to main content

Kako se pravilno piše šminki ili šminci

Kako se piše šminki

  Piše se šminki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije (k nije prešlo u c ispred i). Ta glasovna promena ne vrši se u rečima kod kojih bi promena dovela do udaljavanja od osnovnog lika reči: foki, jogi, kacigi, ligi, psihi, sinegdohi i sl.


Smesta ili s mesta   Piše se i jedno i drugo. Prilog smesta, koji znači odmah, istog trenutka, p...
šminki ili šminci   Piše se šminki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije . Ta glasovna pro...
Smesa ili smeša   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...