Skip to main content

Kako se pravilno piše švrljati ili žvrljati

Kako se piše švrljati

  Piše se i jedno i drugo. Švrljati znači ići tamo-amo bez cilja, lutati, bazati, tumarati: ona voli da švrlja po gradu. Pored toga znači i žvrljati. Žvrljati znači ružno pisati, šarati, škrabati: često žvrljam po sveskama.


Svađaličin ili svađalicin   Piše se svađaličin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Svetlostan ili svetlosan   Piše se svetlostan. Međutim, svetlosna , svetlosno , svetlosni , jer se t g...
Svetlosna ili svetlostna   Piše se svetlosna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgov...
Svesci ili sveski   Piše se svesci. Dativ i lokativ jednine od imenice sveska glase svesci. U t...
Sveska na kvadratiće ili sveska na kockice   Piše se sveska na kvadratiće. Kvadrat je dvodimenzionalna geometrijska figu...
Svestan ili svesan   Piše se svestan. Međutim, svesna , svesno , svesni , jer se t gubi iz sugla...