Skip to main content

Kako se pravilno piše Sveska na kvadratiće ili sveska na kockice

Kako se piše Sveska na kvadratiće sveska

  Piše se sveska na kvadratiće. Kvadrat je dvodimenzionalna geometrijska figura kojoj su sve četiri stranice jednake i svi uglovi pravi, a kocka je trodimenzionalno geometrijsko telo čije su strane šest podudarnih kvadrata.


Svađaličin ili svađalicin   Piše se svađaličin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Svetlostan ili svetlosan   Piše se svetlostan. Međutim, svetlosna , svetlosno , svetlosni , jer se t g...
Svetlosna ili svetlostna   Piše se svetlosna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgov...
Svesci ili sveski   Piše se svesci. Dativ i lokativ jednine od imenice sveska glase svesci. U t...
Sveska na kvadratiće ili sveska na kockice   Piše se sveska na kvadratiće. Kvadrat je dvodimenzionalna geometrijska figu...
Svestan ili svesan   Piše se svestan. Međutim, svesna , svesno , svesni , jer se t gubi iz sugla...