Skip to main content

Kako se pravilno piše Slušalac ili slušaoc

Kako se piše Slušalac

  Piše se slušalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (čitalac, stvaralac, vršilac itd.). Slušalac je imenica nastala od glagola slušati. Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – slušalac; slušaoci • gen. – slušaoca; slušalaca • dat. – slušaocu; slušaocima • ak. – slušaoca; slušaoce • vok. – slušaoče; slušaoci • instr. – slušaocem; slušaocima • lok. – slušaocu; slušaocima


Slučajevi ili slučaji   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice slučaj je slučajevi ili sl...
Slastan ili slasan   Piše se slastan. Međutim, slasna , slasno , slasni , jer se t gubi iz sugla...
šlauh ili šlauf   Piše se šlauh. Od nemačkog Schlauch, što znači gumeno crevo, gumena cev. ...
Slušalac ili slušaoc   Piše se slušalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Slovenački ili slovenski   Piše se i jedno i drugo. Pridev slovenački izveden je od Slovenac ili Slove...
šlank ili šlang   Piše se šlank. Od nemačkog schlank, što znači vitak, tanak. ...