Skip to main content

Kako se pravilno piše Snaha ili snaja

Kako se piše Snaha

  Pravilno je i jedno i drugo. Obliku snaha treba davati prednost u odnosu na oblike snaja, snajka, snaša, koji su dopušteni u familijarnom govoru, kao reči odmila.


Sneško Belić ili sneško belić   Piše se Sneško Belić. Vlastita imena iz sveta mašte, književnih dela, filmo...
Snaha ili snaja   Pravilno je i jedno i drugo. Obliku snaha treba davati prednost u odnosu na...
Snabdevanje ili snabdevenost   Piše se i jedno i drugo. Snabdevanje označava proces: u proteklom periodu s...