Skip to main content

Kako se pravilno piše Spekulisati ili špekulisati

Kako se piše Spekulisati

  Pravilno je i jedno i drugo. Glagoli spekulisati i špekulisati mogu imati isto značenje i mogu se upotrebljavati kao sinonimi. Međutim, oblik sa s običniji je kad se radi o misaonom procesu (u značenju „razmišljati, razmatrati, teoretisati” ili „nagađati, pretpostavljati”), a oblik sa š kad je reč o trgovini (u značenju „trgovati računajući na brzu i laku zaradu, često uz korišćenje nezakonitih sredstava”). Isto važi i za imenice spekulacija, špekulacija.


Španac ili Španjolac   Piše se Španac. Stanovnik Španije je Španac a stanovnica Špankinja. Prisvoj...
Spekulisati ili špekulisati   Pravilno je i jedno i drugo. Glagoli spekulisati i špekulisati mogu imati i...
špageti ili špagete   Piše se špageti. Ta imenica, kojom se označava vrsta tankih dugačkih makaro...
Speleologija ili spelologija   Piše se speleologija. To je složenica od grčkih reči spelaion i -logía . ...
špahtla ili špahla   Piše se špahtla. Ta imenica, kojom se označava metalna lopatica za nanošenj...
Spasiti ili spasti   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati glagol spasti. Obl...