Skip to main content

Kako se pravilno piše Srednjovekovni ili srednjevekovni

Kako se piše Srednjovekovni

  Piše se srednjovekovni. Srednjo- je prvi deo složenice (imeničke ili pridevske) koji označava sredinu onoga što znači njen drugi deo: srednjoamerički, srednjoevropski, srednjoistočni, srednjoročni, srednjoškolac itd. Srednje- se upotrebljava samo kad označava stepen ili meru (tj. tamo gde se može javiti i nisko- ili visoko-): srednjenaponski, srednjeproduktivan, srednjerazvijen itd. Može se pisati i odvojeno kad se srednje posebno naglašava – srednje razvijen i sl.


Srednjovekovni ili srednjevekovni   Piše se srednjovekovni. Srednjo- je prvi deo složenice koji označava sredi...
Srećan ili sretan   Pravilno je i jedno i drugo, ali se prednost daje pridevu srećan. Razjednač...
Srodstvo ili srotstvo   Piše se srodstvo. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Sredstvo ili sretstvo   Piše se sredstvo. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Srpska Nova godina ili Srpska Nova godina   Piše se srpska Nova godina. Naziv praznika je Nova godina i piše se velikim...
Srpski ili srbski   Piše se srpski. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ....