Skip to main content

Kako se pravilno piše Stajalište ili stanovište

Kako se piše Stajalište

  Piše se i jedno i drugo. Stajalište znači mesto gde neko stoji (npr. stajalište komandanta) ili mesto određeno za stajanje raznih prevoznih sredstava (npr. autobusko stajalište). Pored toga znači i stanovište. Stanovište znači gledište, način posmatranja, shvatanja; mišljenje, uverenje, pogled na nešto: filozofsko stanovište, naučno stanovište, subjektivno stanovište i sl.


štranga ili štranjga   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Stigo ili stig’o   Piše se stigô. Oblici iz familijarnog govora stigo , došo , išo , kazo , k...
Stojećke ili stojećki   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Strože ili strožije   Piše se strože. Komparativ priloga strogo je strože, a superlativ najstrože...
Stari Grci ili Stari Grci   Piše se stari Grci. Reč stari shvata se kao neobavezni i ispustivi atribut,...
Stroži ili strožiji   Piše se stroži. Komparativ prideva strog je stroži, a superlativ najstroži....