Skip to main content

Kako se pravilno piše Stari Grci ili Stari Grci

Kako se piše Stari Grci

  Piše se stari Grci. Reč stari shvata se kao neobavezni i ispustivi atribut, a ne kao deo imena i zato se piše malim početnim slovom: stari Egipćani, stari Iliri, stari Rimljani itd. Isto važi i za antički i drevni: antička Grčka, antički Rim, drevni Goti, drevne Maje itd.


štranga ili štranjga   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Stigo ili stig’o   Piše se stigô. Oblici iz familijarnog govora stigo , došo , išo , kazo , k...
Stojećke ili stojećki   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Strože ili strožije   Piše se strože. Komparativ priloga strogo je strože, a superlativ najstrože...
Stari Grci ili Stari Grci   Piše se stari Grci. Reč stari shvata se kao neobavezni i ispustivi atribut,...
Stroži ili strožiji   Piše se stroži. Komparativ prideva strog je stroži, a superlativ najstroži....