Skip to main content

Kako se pravilno piše Stoga ili s toga

Kako se piše Stoga

  Piše se i jedno i drugo. Prilog stoga, koji znači zato, zbog toga, piše se spojeno: nisi me dobro razumeo, stoga me saslušaj ponovo. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: s toga brega sliva se najviše vode.


štranga ili štranjga   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Stigo ili stig’o   Piše se stigô. Oblici iz familijarnog govora stigo , došo , išo , kazo , k...
Stojećke ili stojećki   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Strože ili strožije   Piše se strože. Komparativ priloga strogo je strože, a superlativ najstrože...
Stari Grci ili Stari Grci   Piše se stari Grci. Reč stari shvata se kao neobavezni i ispustivi atribut,...
Stroži ili strožiji   Piše se stroži. Komparativ prideva strog je stroži, a superlativ najstroži....