Skip to main content

Kako se pravilno piše Stranputica ili stramputica

Kako se piše Stranputica

  Piše se stranputica. Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe ne vrši se na spoju složenica (zbog svesti o samostalnom značenju i obliku sastavnica): crvenperka, jedanput, vanblokovski, vanbračni, vanbrodski itd.


štranga ili štranjga   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Stigo ili stig’o   Piše se stigô. Oblici iz familijarnog govora stigo , došo , išo , kazo , k...
Stojećke ili stojećki   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Strože ili strožije   Piše se strože. Komparativ priloga strogo je strože, a superlativ najstrože...
Stari Grci ili Stari Grci   Piše se stari Grci. Reč stari shvata se kao neobavezni i ispustivi atribut,...
Stroži ili strožiji   Piše se stroži. Komparativ prideva strog je stroži, a superlativ najstroži....