Skip to main content

Kako se pravilno piše Svetloplava ili svetlo plava

Kako se piše Svetloplava

  Piše se svetloplava. Pridevi koji označavaju svetliju (ili tamniju) varijantu neke boje pišu se spojeno: svetlobraon, svetlocrvena, svetlosiva, svetlozelena, svetložuta itd. Isto tako, tamnoplava, tamnobraon, tamnocrvena, tamnosiva, tamnozelena, tamnožuta itd. Spojeno se pišu i složeni pridevi sa bojama ako označavaju prelaznu nijansu: jarkocrvena, maslinastozelena, mlečnobela, plavozelena itd. Kada su u pitanju dve potpuno različite boje, reči se pišu sa crticom: belo-crvena, plavo-bela, zeleno-plava itd.


Svađaličin ili svađalicin   Piše se svađaličin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Svetlostan ili svetlosan   Piše se svetlostan. Međutim, svetlosna , svetlosno , svetlosni , jer se t g...
Svetlosna ili svetlostna   Piše se svetlosna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgov...
Svesci ili sveski   Piše se svesci. Dativ i lokativ jednine od imenice sveska glase svesci. U t...
Sveska na kvadratiće ili sveska na kockice   Piše se sveska na kvadratiće. Kvadrat je dvodimenzionalna geometrijska figu...
Svestan ili svesan   Piše se svestan. Međutim, svesna , svesno , svesni , jer se t gubi iz sugla...