Skip to main content

Kako se pravilno piše Tesla ili tesla

Kako se piše Tesla

  Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Tesla, piše se kao prezime pronalazača Nikole Tesle. Malim početnim slovom, tesla, piše se kao jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa. Ako je vlastito ime dobilo opšte značenje, piše se malim početnim slovom: Henri Ford i ford (marka automobila; naziv fabrike, međutim, piše se velikim početnim slovom – Ford), Vilijam Kelvin i kelvin (jedinica mere za termodinamičku temperaturu), Isak Njutn i njutn (jedinica mere za silu), Ajzak Singer i singer (mašina za šivenje), Džejms Vat i vat (jedinica mere za snagu).


Tesla ili tesla   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Tesla, piše se kao prezim...
Tekstualan ili tekstuelan   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Tešnji ili tesniji   Piše se tešnji. Komparativ prideva tesan je tešnji, a superlativ najtešnji....
Tegljenje ili teglenje   Piše se tegljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasn...
Teška ili težka   Piše se teška. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti . ...
Teži ili teškiji   Piše se teži. Komparativ prideva težak je teži, a superlativ najteži. ...