Skip to main content

Kako se pravilno piše Tobdžija ili topdžija

Kako se piše Tobdžija

  Piše se tobdžija. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (bezvučno p ispred zvučnog dž prelazi u svoj zvučni parnjak b).


To jest ili tojest   Piše se to jest. To je izraz kojim se prethodno spomenuti pojam pobliže obj...
Tobdžija ili topdžija   Piše se tobdžija. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...