Skip to main content

Kako se pravilno piše Transsibirski ili trans-sibirski

Kako se piše Transsibirski

  Piše se transsibirski. Prefiksoid trans-, koji znači preko, iza, s one strane, piše se spojeno: transatlantski, transdukcija, transkontinentalan, transnacionalan, transokeanski, transregionalan, transsaharski itd.


Trenuci ili trenutci   Piše se trenuci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćava...
Transsibirski ili trans-sibirski   Piše se transsibirski. Prefiksoid trans-, koji znači preko, iza, s one stra...
Tresen ili trešen   Piše se tresen. Trpni pridev od glagola tresti glasi tresen. Gradi se od ok...
Trijumf ili triumf   Piše se trijumf. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-...
Triatlon ili trijatlon   Piše se triatlon. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i...
Transverzalan ili transferzalan   Piše se transverzalan. Taj pridev, koji znači koji se odnosi na transverzal...