Skip to main content

Kako se pravilno piše Trostruko ili troduplo

Kako se piše Trostruko

  Piše se trostruko. U značenju u trostrukoj meri, tri puta više pravilan je isključivo prilog trostruko. Izraz troduplo u tom značenju nije pravilan, jer duplo znači dvostruko, dva puta više, pa kad se logički sagleda, taj izraz, u stvari, znači šestostruko.


Trenuci ili trenutci   Piše se trenuci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćava...
Transsibirski ili trans-sibirski   Piše se transsibirski. Prefiksoid trans-, koji znači preko, iza, s one stra...
Tresen ili trešen   Piše se tresen. Trpni pridev od glagola tresti glasi tresen. Gradi se od ok...
Trijumf ili triumf   Piše se trijumf. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-...
Triatlon ili trijatlon   Piše se triatlon. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i...
Transverzalan ili transferzalan   Piše se transverzalan. Taj pridev, koji znači koji se odnosi na transverzal...