Skip to main content

Kako se pravilno piše Tvrđi ili tvrdiji

Kako se piše Tvrđi

  Piše se tvrđi. Komparativ prideva tvrd je tvrđi, a superlativ najtvrđi.


TV ili tv   Piše se TV. Skraćenica TV uvek se piše velikim slovima, bez tačke. Ako pos...
Tvrđi ili tvrdiji   Piše se tvrđi. Komparativ prideva tvrd je tvrđi, a superlativ najtvrđi. ...