Skip to main content

Kako se pravilno piše U Tajlandu ili na Tajlandu

Kako se piše U Tajlandu

  Piše se u Tajlandu. Pogrešno je na Tajlandu, jer nije ostrvo.


U leto ili uleto   Piše se u leto. Predloške veze sa nazivima godišnjih doba pišu se odvojeno:...
U međuvremenu ili umeđuvremenu   Piše se u međuvremenu. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o us...
U stvari ili ustvari   Piše se u stvari. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...
U jesen ili ujesen   Piše se u jesen. Predloške veze sa nazivima godišnjih doba pišu se odvojeno...
U vezi s tim ili u vezi toga   Piše se u vezi s tim. Jedan od najčešćih primera pogrešno upotrebljenog gen...
U tančine ili utančine   Piše se u tančine. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalj...