Skip to main content

Kako se pravilno piše U vezi s tim ili u vezi toga

Kako se piše U vezi s tim u

  Piše se u vezi s tim. Jedan od najčešćih primera pogrešno upotrebljenog genitiva tiče se sintagme u vezi, koja se gotovo svakodnevno susreće u spojevima kao „u vezi toga”, „u vezi čega”, „u vezi vašeg pitanja” i sl. Premda je jasno da se taj genitiv javio po analogiji sa drugim predloškim izrazima sličnog značenja (pre svega povodom), ipak očuvano značenje imenice veza zahteva da se u takvim sklopovima upotrebi predlog s(a) sa instrumentalom: u vezi s tim, u vezi s čime, u vezi s vašim pitanjem i sl.


U leto ili uleto   Piše se u leto. Predloške veze sa nazivima godišnjih doba pišu se odvojeno:...
U međuvremenu ili umeđuvremenu   Piše se u međuvremenu. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o us...
U stvari ili ustvari   Piše se u stvari. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...
U jesen ili ujesen   Piše se u jesen. Predloške veze sa nazivima godišnjih doba pišu se odvojeno...
U vezi s tim ili u vezi toga   Piše se u vezi s tim. Jedan od najčešćih primera pogrešno upotrebljenog gen...
U tančine ili utančine   Piše se u tančine. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalj...