Skip to main content

Kako se pravilno piše Ubibože ili ubi bože

Kako se piše Ubibože

  Piše se ubibože. To je prilog koji znači da se ne može izdržati, nesnosno, užasno: hrana je bila ubibože.


Ubuduće ili u buduće   Piše se i jedno i drugo. Prilog ubuduće, koji znači odsad, nadalje, u buduć...
Ubibože ili ubi bože   Piše se ubibože. To je prilog koji znači da se ne može izdržati, nesnosno, ...