Skip to main content

Kako se pravilno piše Udvoje ili u dvoje

Kako se piše Udvoje

  Piše se i jedno i drugo. Prilog udvoje, koji znači po dvoje zajedno, u paru, piše se spojeno: sanjarili su udvoje. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: uzda se u dvoje prijatelja.


Udaraljci ili udaraljki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice udaraljka glase...
Udah ili udisaj   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Udvoje ili u dvoje   Piše se i jedno i drugo. Prilog udvoje, koji znači po dvoje zajedno, u paru...
Udesno ili u desno   Piše se i jedno i drugo. Prilog udesno, koji znači na desnu stranu, desno, ...