Skip to main content

Kako se pravilno piše Umašćen ili umašten

Kako se piše Umašćen

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz umašćen. Od glagola sa infinitivom na -stiti neki imaju trpni pridev na -šćen (npr. častiti – čašćen, čistiti – čišćen, učvrstiti – učvršćen, ugostiti – ugošćen), drugi na -šten (npr. krstiti – kršten, obavestiti – obavešten, pustiti – pušten, smestiti – smešten); treći mogu imati oba oblika, s tim što je običniji onaj na -šćen, kao u umastiti – umašćen, koristiti – korišćen, iskoristiti – iskorišćen, uprostiti – uprošćen, zamastiti – zamašćen, zaprepastiti – zaprepašćen, ali su jednako ispravni i oblici umašten, korišten, iskorišten, uprošten, zamašten, zaprepašten.


Umnogome ili u mnogome   Piše se umnogome. To je prilog koji znači u velikoj meri, po mnogo čemu: um...
Umašćen ili umašten   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz umašćen. Od glagola sa i...
Umetničin ili umetnicin   Piše se umetničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Umalo ili u malo   Piše se i jedno i drugo. Prilog umalo, koji znači gotovo, zamalo, skoro, pi...