Skip to main content

Kako se pravilno piše Uopšte ili u opšte

Kako se piše Uopšte

  Piše se i jedno i drugo. Prilog uopšte, koji znači posmatrajući kao opštu pojavu, u načelu (npr. razmatrati nešto uopšte), u celini, bez izuzimanja (npr. ljudi uopšte), samo u opštim crtama, bez bližih podataka (npr. znati nešto samo uopšte) ili po pravilu, obično (npr. žene uopšte imaju dugu kosu), piše se spojeno. U odričnim rečenicama znači ni u kom slučaju, nikako: uopšte joj ne veruju. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: to spada u opšte obrazovanje.


Uopšte ili u opšte   Piše se i jedno i drugo. Prilog uopšte, koji znači posmatrajući kao opštu p...
Uoči ili u oči   Piše se i jedno i drugo. Predlog uoči, koji znači dan pre; neposredno pre, ...
Uostalom ili u ostalom   Piše se i jedno i drugo. Rečca uostalom, koja znači naposletku, najzad, piš...