Skip to main content

Kako se pravilno piše Ušij ili uši

Kako se piše Ušij

  Piše se ušij. Imperativ od glagola ušiti (prvo lice jednine prezenta: ušijem) glasi ušij, ušijmo, ušijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.


Ustav ili ustav   Piše se i jedno i drugo. Kada se misli na konkretan ustav, tada se piše vel...
Useljenje ili uselenje   Piše se useljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasn...
Usniti ili usnuti   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Usisač ili usisavač ili usisivač   Pravilno je i jedno i drugo i treće. Sva tri oblika jednako su dobra, s tim...
Usred ili u sred   Piše se usred. To je složeni predlog koji znači u sredini, u sredinu. Upotr...
Ušij ili uši   Piše se ušij. Imperativ od glagola ušiti glasi ušij, ušijmo, ušijte. Svi g...