Skip to main content

Kako se pravilno piše Valenca ili valencija

Kako se piše Valenca

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu valencija. Umesto valenca, asonanca, frekvenca, instanca, konsekvenca, konsonanca, rezonanca, sentenca, supstanca, valenca itd. smatra se da su bolji oblici na -ncija: valencija, asonancija itd. Ipak, pojedine reči (distanca, kadenca, sekvenca) danas se javljaju samo sa završetkom -nca.


Vanbračni ili vambračni   Piše se vanbračni. Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe ne vrši se na spoj...
Vata ili fata   Piše se vata. Ta imenica, kojom se označava prečišćen i prerađen pamuk , po...
Vaspitačicin ili vaspitačičin   Piše se vaspitačicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završa...
Valenca ili valencija   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu valencija. ...
Vaza ili vazna   Piše se vaza. Ta imenica, kojom se označava posuda koja služi za cveće ili...
Varvarin ili Varvarin   Piše se varvarin. Ta reč piše se malim početnim slovom jer nije narodnost. ...