Skip to main content

Kako se pravilno piše Vrlodobar ili vrlo dobar

Kako se piše Vrlodobar

  Piše se i jedno i drugo. Pridev vrlodobar, kojim se označava određeni nivo uspeha u školi, piše se spojeno: bio je vrlodobar na polugodištu. U svim ostalim slučajevima, kao spoj priloga vrlo i prideva dobar, piše se odvojeno: vrlo dobar kvalitet.


Vratanca ili vratašca   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Vražiji ili vražji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev vražji. Pri...
Vrući ili vrućiji   Piše se vrući. Komparativ prideva vruć je vrući, a superlativ najvrući. ...
Vrapca ili vrabca   Piše se vrapca. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ....
Vrsna ili vrstna   Piše se vrsna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor ,...
Vršilac ili vršioc   Piše se vršilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, im...