Skip to main content

Kako se pravilno piše Vršilac ili vršioc

Kako se piše Vršilac

  Piše se vršilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (čitalac, davalac, gledalac itd.). Vršilac je imenica nastala od glagola vršiti. Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – vršilac; vršioci • gen. – vršioca; vršilaca • dat. – vršiocu; vršiocima • ak. – vršioca; vršioce • vok. – vršioče; vršioci • instr. – vršiocem; vršiocima • lok. – vršiocu; vršiocima


Vratanca ili vratašca   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Vražiji ili vražji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev vražji. Pri...
Vrući ili vrućiji   Piše se vrući. Komparativ prideva vruć je vrući, a superlativ najvrući. ...
Vrapca ili vrabca   Piše se vrapca. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ....
Vrsna ili vrstna   Piše se vrsna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor ,...
Vršilac ili vršioc   Piše se vršilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, im...