Skip to main content

Kako se pravilno piše Zaboga ili za boga

Kako se piše Zaboga

  Piše se i jedno i drugo. Rečca zaboga se piše spojeno. Upotrebljava se u molbi, preklinjanju (npr. nemoj ga, zaboga, ponižavati), za izražavanje čuđenja, iznenađenja, negodovanja i sl. (npr. dođi, zaboga, šta čekaš) i kad se ističe prirodnost, razumljivost nečega (npr. pa, zaboga, to mu je profesija). Odvojeno se piše u izrazima ako znaš za boga, za boga miloga i sl.


Završeci ili završetci   Piše se završeci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćav...
Začudo ili za čudo   Piše se i jedno i drugo. Prilog začudo, koji znači na čudan način, čudno, n...
Zauvek ili za uvek   Piše se zauvek. To je prilog koji znači za sva vremena, zasvagda; trajno, s...
Zaglupeti ili zaglupiti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti. Gl...
Zahvaliti ili zahvaliti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol zahvaliti upotrebljava se u slučaju kad se ...
Zaspem ili zaspim   Piše se i jedno i drugo. Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola za...