Skip to main content

Kako se pravilno piše Zadugo ili za dugo

Kako se piše Zadugo

  Piše se i jedno i drugo. Prilog zadugo, koji znači duže vremena, dosta dugo, poduže, piše se spojeno: zadugo se mučiš oko toga. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: ta klupa nije dovoljno udobna za dugo sedenje.


Završeci ili završetci   Piše se završeci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćav...
Začudo ili za čudo   Piše se i jedno i drugo. Prilog začudo, koji znači na čudan način, čudno, n...
Zauvek ili za uvek   Piše se zauvek. To je prilog koji znači za sva vremena, zasvagda; trajno, s...
Zaglupeti ili zaglupiti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti. Gl...
Zahvaliti ili zahvaliti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol zahvaliti upotrebljava se u slučaju kad se ...
Zaspem ili zaspim   Piše se i jedno i drugo. Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola za...