Skip to main content

Kako se pravilno piše Zapeta ili zarez

Kako se piše Zapeta

  Pravilno je i jedno i drugo. U Srpskom jezičkom priručniku Ivan Klajn kaže: „Rusizam po poreklu je i reč zapeta (od rus. запятая). Pravopisom iz 1960. bilo je dogovoreno da Srbi usvoje hrvatski termin zarez, a da Hrvati svoj rusizam točka zamene srpskim tačka, čime bi se istovremeno eliminisala dva ruska oblika. Taj ’simetrični’ dogovor poštovan je u Srbiji, ali ne i u Hrvatskoj. Poslednjih godina srpski pravopisci su odlučili da se vrate tradicionalnom zapeta.”


Završeci ili završetci   Piše se završeci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćav...
Začudo ili za čudo   Piše se i jedno i drugo. Prilog začudo, koji znači na čudan način, čudno, n...
Zauvek ili za uvek   Piše se zauvek. To je prilog koji znači za sva vremena, zasvagda; trajno, s...
Zaglupeti ili zaglupiti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti. Gl...
Zahvaliti ili zahvaliti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol zahvaliti upotrebljava se u slučaju kad se ...
Zaspem ili zaspim   Piše se i jedno i drugo. Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola za...