Skip to main content

Kako se pravilno piše Zaposlenje ili zapošljenje

Kako se piše Zaposlenje

  Pravilno je i jedno i drugo, ali se prednost daje obliku zaposlenje. Kod te glagolske imenice norma je prihvatila odstupanje, kao dvojstvo: zaposlenje pored (pravilnijeg ali ređeg) zapošljenje (prema zaposliti). Prednost prvom obliku daje se zbog nagomilane palatalnosti. Tako i zaposlen, zaposlenost, uz vrlo retko zapošljen, zapošljenost.


Završeci ili završetci   Piše se završeci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćav...
Začudo ili za čudo   Piše se i jedno i drugo. Prilog začudo, koji znači na čudan način, čudno, n...
Zauvek ili za uvek   Piše se zauvek. To je prilog koji znači za sva vremena, zasvagda; trajno, s...
Zaglupeti ili zaglupiti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti. Gl...
Zahvaliti ili zahvaliti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol zahvaliti upotrebljava se u slučaju kad se ...
Zaspem ili zaspim   Piše se i jedno i drugo. Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola za...