Skip to main content

Kako se pravilno piše Zasad(a) ili za sad(a)

Kako se piše Zasad(a)

  Piše se i jedno i drugo. Prilog zasad(a), koji znači u ovo vreme, u ovom trenutku, ovog časa, piše se spojeno: zasad(a) se dobro snalaziš. Odvojeno se piše spoj predloga za i priloga sad(a) kad je naglašena (vremenska) namena, u smislu za ovaj momenat, za izvesno vreme: nešto za sad(a), a nešto za kasnije.


Završeci ili završetci   Piše se završeci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćav...
Začudo ili za čudo   Piše se i jedno i drugo. Prilog začudo, koji znači na čudan način, čudno, n...
Zauvek ili za uvek   Piše se zauvek. To je prilog koji znači za sva vremena, zasvagda; trajno, s...
Zaglupeti ili zaglupiti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti. Gl...
Zahvaliti ili zahvaliti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol zahvaliti upotrebljava se u slučaju kad se ...
Zaspem ili zaspim   Piše se i jedno i drugo. Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola za...