Skip to main content

Kako se pravilno piše Zavisan ili zavistan

Kako se piše Zavisan

  Piše se i jedno i drugo. Pridev zavisan (zavisna, zavisno) izveden je od glagola zavisiti i znači koji zavisi od koga ili čega, nesamostalan, podređen: on je još zavisan od svojih roditelja (zavisi od njih, pomažu mu). Pridev zavistan (zavistna, zavistno) izveden je od imenice zavist i znači kome tuđi uspeh i sreća izazivaju zavist, pun zavisti, zavidljiv: on je veoma zavistan na tuđi uspeh (oseća zavist, obuzet je zlobom zbog nečijeg uspeha). Umesto zavistan, da bi se izbegla eventualna zabuna, može se upotrebiti pridev zavidan (zavidna, zavidno).


Završeci ili završetci   Piše se završeci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćav...
Začudo ili za čudo   Piše se i jedno i drugo. Prilog začudo, koji znači na čudan način, čudno, n...
Zauvek ili za uvek   Piše se zauvek. To je prilog koji znači za sva vremena, zasvagda; trajno, s...
Zaglupeti ili zaglupiti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti. Gl...
Zahvaliti ili zahvaliti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol zahvaliti upotrebljava se u slučaju kad se ...
Zaspem ili zaspim   Piše se i jedno i drugo. Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola za...