Skip to main content

Kako se pravilno piše Zbirci ili zbirki

Kako se piše Zbirci

  Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice zbirka glase zbirci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i). Genitiv množine glasi zbirki (ređe zbiraka).


Zbunljiv ili zbunjiv   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Zbirci ili zbirki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice zbirka glase zb...
Zbrda-zdola ili zbrda zdola   Piše se zbrda-zdola. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, dana...