Skip to main content

Kako se pravilno piše žagor ili žamor

Kako se piše žagor

  Piše se i jedno i drugo. I žagor i žamor upotrebljavaju se u značenju „nerazgovetan govor više ljudi, brujanje mnogih ljudskih glasova; graja, galama”. Žamor još znači i „sliveni životinjski glasovi (zujanje, cvrkut i dr.)”, „šuštanje, šumorenje lišća, drveća”, „žubor, hučanje (vode)”, „razleganje raznih zvukova, šum”.


Završeci ili završetci   Piše se završeci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćav...
Začudo ili za čudo   Piše se i jedno i drugo. Prilog začudo, koji znači na čudan način, čudno, n...
Zauvek ili za uvek   Piše se zauvek. To je prilog koji znači za sva vremena, zasvagda; trajno, s...
Zaglupeti ili zaglupiti   Piše se i jedno i drugo. Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti. Gl...
Zahvaliti ili zahvaliti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol zahvaliti upotrebljava se u slučaju kad se ...
Zaspem ili zaspim   Piše se i jedno i drugo. Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola za...