Skip to main content

Kako se pravilno piše Zvečki ili zvečci

Kako se piše Zvečki

  Piše se zvečki. U dativu i lokativu jednine od imenice zvečka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk. Genitiv množine takođe glasi zvečki (pored zvečaka).


žvaci ili žvaki   Piše se žvaci. Dativ i lokativ jednine od imenice žvaka glase žvaci. U toj ...
Zvečki ili zvečci   Piše se zvečki. U dativu i lokativu jednine od imenice zvečka ne vrši se si...
Zvuci ili zvukovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice zvuk je zvuci ili zvukovi ...