Skip to main content

Kapar

Šta znači Kapar


Kapar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kapar (od grčke reči: kapparis, od arapske reči:, pere. kabar, od francuske reči: sarge, od italijanske reči: sarrego) vot. trnovita žbunasta biljka, Capparis spinosa, koja raste i u našim krajevima (u Dalmaciji i Hercegovini); njeni nerazvijeni cvetni pupoljci sadrže ulje slično slačicinom ulju i upotrebljavaju se kao začin i dodatak nekim jelima, kojima daje poseban ukus; kadra.

Reč Kapar napisana unazad: rapak

Kapar se sastoji od 5 slova.

sta je Kapar

Slično:
Šta znači Kapciozan koji se odnosi na kapciju; lukav, varljiv, obmanljiv....
Šta znači Kapcija namerno pogrešan zaključak, obmanljiv zaključak; up. sofi...
Šta znači Kapuciner 1. ,,kaluđer sa kapuljačom", član katoličkog franjevačkog...
Šta znači Kapuca kapuljača, kukuljača; ogrtač sa kapuljačom ....
Šta znači Kapućehaja zastupnik, predstavnik nekog manjeg stranog vladao-ca na ...
Šta znači Kaput glava, odeljak, poglavlje, odsek ; ehe kanite iz glave, ...