Skip to main content

Kapija značenje

šta znači Kapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Kapija Kapija, ili vratnice, je građevinski element arhitekture koji omogućava prolaz kroz odbrambenu liniju utvrđene celine. Reč „kapija” je poreklom turska, a srpska reč je „vratnice”. Ima po pravilu bezbednostni karakter i određuje ko može da stupi odnosno izađe iz utvrđene celine – prostora i kao glavni komunikacioni i bezbednosni sistem određuje granice između sigurnosti unutar i svet izvan utvrđenja.

Reč Kapija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Капија, или вратнице, је грађевински елемент архитектуре који омогућава пролаз кроз одбрамбену линију утврђене целине. Реч „капија” је пореклом турска, а српска реч је „вратнице”. Има по правилу безбедностни карактер и одређује ко може да ступи односно изађе из утврђене целине – простора и као главни комуникациони и безбедносни систем одређује границе између сигурности унутар и свет изван утврђења.


Kapija Kapija, ili vratnice, je građevinski element arhitekture koji omogućav...
Kapciozan koji se odnosi na kapciju; lukav, varljiv, obmanljiv....
Kapcija namerno pogrešan zaključak, obmanljiv zaključak; up. sofizam. ...
Kapuciner 1. ,,kaluđer sa kapuljačom", član katoličkog franjevačkog reda, osn...
Kapuca kapuljača, kukuljača; ogrtač sa kapuljačom ....
Kapućehaja zastupnik, predstavnik nekog manjeg stranog vladao-ca na turskom dv...
Sve reči na slovo k