Skip to main content

Klu

Šta znači Klu


Klu značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klu (od francuske reči: clou čavao, klin) figurativno: vrhunac, centralna, najuzbudljivija tačka neke priredbe

Reč Klu napisana unazad: ulk

Klu se sastoji od 3 slova.

sta je Klu

Slično:
Šta znači Klub uže društvo i mesto gde se takvo društvo sastaje; sportsk...
Šta znači Klu fig. vrhunac, centralna, najuzbudljivija tačka neke prired...